Jesteś tutaj: Strona główna » Ogłoszenia
 
 
Galeria


 
Kontakt
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Tadeusza Kościuszki 24 A
99-300 Kutno
tel. sekretariat (24) 355-78-87, księgowość (24) 355-41-86
email: oswkutno@kki.pl
 
Ogłoszenia

Zapraszamy oferentów do udziału w przetargu:

 Przetarg nieograniczony na „dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie”. (Biuletyn Zamówień Publicznych  Nr 240829-2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku )


Niezbędne dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ [PDF]

Kontakt w sprawie pytań i problemów:
-
oswkutno@kki.net.pl
- tel. (24) 355-78-87
- gsm: 698-567-449
- osoba kontaktowa: dyrektor placówki Marzena Kurpiewska


                                    Kutno, dnia 16 grudnia 2009 roku

Wykonawcy

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, BZP Nr  240829-2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku.

 Zamawiający Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Kutnie działając na podstawie
art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2007 roku Nr 223, poz.1655 ze zm), dalej ustawa, informuje o treści zapytań Wykonawców oraz wyjaśnień i modyfikacji siwz przez  Zamawiającego:

 Pytanie Nr 1.

Dotyczy przetargu nieograniczonego za „dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Kutnie

Załącznik nr 1.2. jest:

Poz. 4 i 5  krzesło siedzisko i oparcie płyta laminowana, obrzeże PCV 2 mm.

Powinno być:

Krzesła : oparcie i siedzisko wykonuje się ze sklejki liściastej.

Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie zmiany?

 Odpowiedź Nr 1.

Tak, Zamawiający zgadza się na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1.2. siwz „Meble szkolne” w poz. 4 i poz. 5 Krzesła, poprzez zastąpienie wymogu wykonania krzeseł (oparcie i siedzisko) z płyty laminowanej, obrzeże PCV, na materiał ze sklejki liściastej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

 Pytanie Nr 2

W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Kutnie ze względu na obszerny wykaz produktów ujętych w specyfikacji oraz krótki okres na przygotowanie oferty, wnosimy o ograniczenie wymogów dotyczących konieczności dołączenia do oferty kart katalogowych wszystkich produktów. Załączenie do oferty zaakceptowanego opisu wszystkich urządzeń i wyposażenia dydaktycznego będzie jednoznaczne z dostarczeniem przez wybranego Wykonawcę produktów spełniających wymagania siwz, a tym samym spełnienie oczekiwań Zamawiającego.

 Odpowiedź Nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie złożenia przez Wykonawcę w ofercie katalogów, prospektów itp. zamawianych artykułów nie są dokumentami wymaganymi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu. Są nimi dokumenty określone w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym Zamawiający zgadza się, iż załączenie do oferty zaakceptowanego przez Wykonawcę opisu wszystkich urządzeń i wyposażenia dydaktycznego będzie jednoznaczne  z dostarczeniem przez wybranego Wykonawcę produktów spełniających wymagania siwz, a tym samym spełnienie oczekiwań Zamawiającego.

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 19.12.2009r.  do godz. 09:00.
                                                      Kierownik Zamawiajacego
                                                      Marzena Kurpiewska
 


INFORMACJE

Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert [PDF]
 


                                             

                                                                                                         

 
Wyszukiwarka
 

Logowanie
 
 
 
Ułatwienia:
Czcionka:
Kontrast:
glusi kutno spac Glusi Kutno
 
Nasza placówka            Aktualności            Galeria            Dla rodziców            Ogłoszenia