Galeria


 
Kontakt
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Tadeusza Kościuszki 24 A
99-300 Kutno
tel. sekretariat (24) 355-78-87, księgowość (24) 355-41-86
email: oswkutno@kki.pl
 
Przetarg

 

                                  

                                                     Kutno, dnia 21 grudnia 2009 roku

 


                             INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

(art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP)

 Zamawiający Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Kutnie  działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, BZP Nr  240829-2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku - część zamówienia 3.1.5. siwz – ARTYKUŁY I SPRZĘT DYDAKTYCZNY.

 Uzasadnienie:               

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 3.1.5. siwz) do upływu terminu składania ofert to jest do dnia 19 grudnia do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty.

W takich okolicznościach zachodzi podstawa do unieważnienia przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, który stanowi: „zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.    
                                                               Kierownik Zamawiającego

                                                                                                       Marzena Kurpiewska


  

                                                   Kutno, dnia 21 grudnia 2009 roku

                        INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

(art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP)

Zamawiający Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Kutnie  działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, BZP Nr  240829-2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku - część zamówienia 3.1.6. siwz – ARTYKUŁY  DYDAKTYCZNE.

 Uzasadnienie:               

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 3.1.6. siwz) do upływu terminu składania ofert to jest do dnia 19 grudnia do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty.

W takich okoliocznościach zachodzi podstawa do unieważnienia przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, który stanowi: „zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.

Kierownik Zamawiającego

                                                                                                          Marzena Kurpiewska


Wyszukiwarka
 

Logowanie
 
 
 
Ułatwienia:
Czcionka:
Kontrast:
glusi kutno spac Glusi Kutno
 
Nasza placówka            Aktualności            Galeria            Dla rodziców            Ogłoszenia