Aby wyswietlic banner niezbedny jest Flash Player. Mozesz go pobrac klikajac w logo ponizej.

Get Adobe Flash player

 
 
Galeria


 
Kontakt
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Tadeusza Kościuszki 24 A
99-300 Kutno
tel. sekretariat (24) 355-78-87, księgowość (24) 355-41-86
email: oswkutno@kki.pl
 
O placówce


  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  jest placówką całodobową.

 Oferta Ośrodka jest adresowana do uczniów:

• słabo słyszących,

• niesłyszących,

• uczniów ze spektrum autyzmu,

• uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną,

•z zaburzeniami objawiającymi  się trudnościami w komunikacji językowej:

- mutyzm,

- niedokształcenie mowy o typie  afazji.


 Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w  miejscu zamieszkania. Do Ośrodka uczęszczają również uczniowie z terenu Kutna.
 Celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym, do funkcjonowania zawodowego i uczestnictwa w kulturze- w możliwie najpełniejszej integracji ze społeczeństwem.
 
Ośrodek spełnia zadania:

1. Edukacyjne

2. Wychowawcze

3. Profilaktyczne

4. Terapeutyczne


  W skład placówki wchodzą:

•Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13,

•VII Liceum Ogólnokształcące Specjalne,

•Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 7,

•InternatSkuteczność działań edukacyjno-wychowawczych zapewniają:

•surdopedagodzy,

•logopedzi,

•psycholog,

•inni specjaliściWycieczka do Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie


W ramach działań statutowych oferujemy:

•wycieczki,

•turnusy rehabilitacyjne,

•zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. basen),

•zajęcia korygujące wady postawy,

•terapię psychologiczną, pedagogiczną,

•zajęcia rytmiczne, logorytmiczne,

•zajęcia korygujące wady wymowy,

•zajęcia integracyjne,

•zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
W naszej placówce dysponujemy:

•salami lekcyjnymi wyposażonymi 

  w specjalistyczne pomoce dydaktyczne,

•pracownią komputerową,

•pracownią interaktywną,

•Internetowym Centrum Multimedialnym,

•pracowniami przedmiotowymi,

•gabinetem logopedycznym,

•gabinetem psychologicznym,

•gabinetem biofeedback,

•salą gimnastyki korekcyjnej.

Internetowe  Centrum Multimedialne


Wyszukiwarka
 

Logowanie
 
 
 
Ułatwienia:
Czcionka:
Kontrast:
glusi kutno spac Glusi Kutno
 
Nasza placówka            Aktualności            Galeria            Dla rodziców            Ogłoszenia