Aby wyswietlic banner niezbedny jest Flash Player. Mozesz go pobrac klikajac w logo ponizej.

Get Adobe Flash player

 
 
Galeria


 
Kontakt
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Tadeusza Kościuszki 24 A
99-300 Kutno
tel. sekretariat (24) 355-78-87, księgowość (24) 355-41-86
email: oswkutno@kki.pl
 
Internat

 O INTERNACIE...


 "Otrzęsiny" nowych uczniów w internacie.

  Internat SOSW Nr 2 w Kutnie dysponuje  45 miejscami. Wychowankowie mieszkają w 3 lub 4 osobowych, estetycznie umeblowanych sypialniach. Każda grupa wychowawcza ma do swojej dyspozycji świetlicę.
 Wychowankowie mogą także korzystać popołudniami z sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej wraz ze Szkolnym Centrum Multimedialnym, sali gospodarstwa domowego, sali rehabilitacyjnej, sali interaktywnej, siłowni.
  Opiekę wychowawczą nad każdą grupą sprawuje na ogół dwóch stałych nauczycieli - wychowawców internatu.
 Wychowawcy realizują zajęcia wg Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej dla każdej grupy opracowywanego w oparciu o dokumenty placówki: Statut, z uwzględnieniem priorytetów MEN. 
 Nadrzędnymi zadaniami pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu są:
·     stwarzanie warunków do wypoczynku i  rozwoju,

·     stymulowanie mowy i wzbogacanie słownictwa,

·     wspomaganie pracy dydaktycznej i 
   wychowawczej szkoły - pomoc w  nauce,

·    rozwijanie indywidualnych uzdolnień,
 
·    integracja ze środowiskiem słyszących.

 Internat stwarza wychowankom warunki do wypoczynku i realizacji swoich indywidualnych zainteresowań. Wychowawcy proponują podopiecznym szereg zajęć o różnym charakterze. W poszczególnych grupach prowadzone są zajęcia: kulinarne, plastyczne, origami, fotograficzne, zabawy słowem, logorytmiczne, ruchowe.
 Wychowankowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w:

-MiPBP (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna),

-Komendzie Hufca ZHP Kutno,

-PSSE (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).

 
"Wiosenne" spotkanie integracyjne.
 


Wyszukiwarka
 

Logowanie
 
 
 
Ułatwienia:
Czcionka:
Kontrast:
glusi kutno spac Glusi Kutno
 
Nasza placówka            Aktualności            Galeria            Dla rodziców            Ogłoszenia