Galeria


 
Kontakt
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Tadeusza Kościuszki 24 A
99-300 Kutno
tel. sekretariat (24) 355-78-87, księgowość (24) 355-41-86
email: oswkutno@kki.pl
 
Internat

 
 
Internat SOSW Nr 2 w Kutnie dysponuje  45 miejscami. Wychowankowie mieszkają w 3 lub 4 osobowych, estetycznie umeblowanych sypialniach. Każda grupa wychowawcza ma do swojej dyspozycji świetlicę. Wychowankowie mogą także korzystać popołudniami z sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej wraz ze Szkolnym Centrum Multimedialnym, sali gospodarstwa domowego, sali rehabilitacyjnej, sali interaktywnej, siłowni.
  Opiekę wychowawczą nad każdą grupą sprawuje na ogół dwóch stałych nauczycieli - wychowawców internatu.
Wychowawcy realizują zajęcia wg Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej dla każdej grupy opracowywanego w oparciu o dokumenty placówki: Statut, z uwzględnieniem priorytetów MEN. 
 Nadrzędnymi zadaniami pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu są:
·    stwarzanie warunków do wypoczynku i  rozwoju,
·    stymulowanie mowy i wzbogacanie słownictwa,
·    wspomaganie pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły
     oraz pomoc w  nauce,
·    rozwijanie indywidualnych uzdolnień,
·    integracja ze środowiskiem


 
Internat stwarza wychowankom warunki do wypoczynku i realizacji swoich indywidualnych zainteresowań. Wychowawcy proponują podopiecznym szereg zajęć o różnym charakterze. W poszczególnych grupach prowadzone są zajęcia: kulinarne, plastyczne, origami, fotograficzne, zabawy słowem, logorytmiczne, ruchowe.
 

 

 
 


Wyszukiwarka
 

Logowanie
 
 
 
Ułatwienia:
Czcionka:
Kontrast:
glusi kutno spac Glusi Kutno
 
Nasza placówka            Aktualności            Galeria            Dla rodziców            Ogłoszenia